Діагностика готовності дитини до школи

 • Діагностика функціональної готовності дитини до школи

  1. Мотиваційна. Домінування мотиву навчання.

       Бесіда спрямована на визначення «внутрішньої позиції школяра». Вона містить запитання, що непрямим чином допомагають визначити наявність пізнавальної і навчальної мотивації у дитини, а також культурний рівень середовища, в якому вона росте.

  1. Емоційно-вольова. Розвиток довільної регуляції діяльності.

       Уміння уважно слухати і точно виконувати найпростіші вказівки дорослого, самостійно діяти за завданням дорослого, правильно відтворювати на аркуші паперу малюнок – наприклад, крапки, розташовані в певному порядку (скопіювати зразок).

  1. Визначення розвитку дрібних рухів.

       Дитині пропонується за допомогою олівця провести лінію по доріжці не торкаючись її країв і не відриваючи олівця від паперу.

  Діагностика сприйняття іноземних мов

  1. Вміння розпізнавати слова, що відрізняються одним звуком (з опорою на малюнок): plate-plane
  2. Методика визначення рівня фонематичного слуху. Мелодійний ряд (відстукування певного ритму).
  3. Запам’ятовування до 7-ми слів з опорою на малюнок. Учитель показує дитині картку і називає, що в ній зображено. Дитина має повторити і запам’ятати слово. Потім, дивлячись на малюнок, відтворити те, що запам’ятала.
  4. Повторення за вчителем фраз, що складаються з 5-7-ми слів. All is well that is well.

Comments (0)

Leave a comment

You are commenting as guest.