Умови прийому до школи

 • УМОВИ ВСТУПУ ДО 1-ГО КЛАСУ

  (витяг з правил конкурсного приймання  до спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 85 міста Києва)

  І. Загальні положення

   1.1.     Правила конкурсного приймання до комунального закладу освіти спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 85 міста Києва (далі – Школи) розроблені на підставі Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 04.07.2003 за №547/7868, Статуту Школи, Положення про спеціалізовану школу.

   1.2.     Приймання учнів до Школи здійснюється на конкурсній основі.

   1.3.     У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

   1.4.     Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

  ІІ. Організація конкурсу

  2.1.Для проведення конкурсних випробувань у Школі створюється педагогічна комісія, склад якої затверджується наказом директора школи за погодженням Ради школи. До складу педагогічної комісії залучається практичний психолог. Головою комісії є директор школи або його заступник.

  2.2.Діти-сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від Чорнобильської АЕС приймаються поза конкурсом.

   

  ІІІ. Проведення конкурсу

  3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу Школи проводиться у терміни, зазначені Школою, у формі співбесіди з дитиною в присутності батьків або осіб, які їх замінюють. 

  3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу Школи, включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, їх функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення іноземних мов (додаток). Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих педагогічним колективом, практичним психологом, затверджує директор Школи за погодженням управління освіти Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації. Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільних навчальних закладів.

  3.3. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1 класу не може перевищувати 3-х осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда не повинна тривати більше ніж 30 хвилин.

   

  ІV. Порядок зарахування

  4.1.Учні, які пройшли конкурсні випробування, зараховуються до Школи наказом директора на підставі рішення педагогічної комісії. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

   4.2.Учні, які зараховані до школи, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від початку навчального року, відраховуються зі Школи. На звільнені місця може проводитись додаткове конкурсне приймання.

   

   

Comments (0)

Leave a comment

You are commenting as guest.